EĞİTİM SEN-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Görüşleri

  • 10 Şubat 2014
  • 606 kez görüntülendi.
EĞİTİM SEN-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Görüşleri

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (EĞİTİM SEN) Görüşleri

Son hükümler dışında, 92 maddeden oluşan ‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ ile yine 56 maddeden oluşan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’, 97 maddeden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği adıyla birleştirilmektedir.

Taslağın hazırlanma amacının, özel eğitim okul ve kurumlarında yürütülen eğitim öğretim hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve uygulama farklılıklarının giderilmesi, alana ilişkin benimsenen yeni yaklaşımların mevzuata yansıtılması ve mevzuatın sadeleştirmesi olduğu belirtilmektedir.

Genel müdürlüğünüzce taslak yönetmelik hazırlanırken, uzunca bir süre, araştırma ve inceleme gibi hazırlıklar yapılmış olmalıdır. Bu aşamada eğitim ve bilim hizmetleri hizmet kolunda örgütlü sendikalar, özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danışma alanında çalışmalarını sürdüren demokratik kitle örgütlerinin görüşlerine başvurulmamıştır. Taslak ortaya çıktıktan sonra, 1 haftalık bir süre içerisinde bu kurum ve örgütlerin görüşlerini iletmelerini istemenin, yeterli bir katkı sunmayacağını ve eksik değerlendirmeler içereceğini düşünüyoruz. Buna rağmen oluşturduğumuz görüşleri Bakanlığın takdirine sunacağız.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Kulağa hoş gelen mevzuatın sadeleştirilmesi, yalnızca, birden fazla mevzuatın birleştirilmesi anlamına gelmez, gelmemelidir. Böyle bir yöntem, çoğunlukla, sadeleştirmeye değil, karmaşık hale getirmeye hizmet etmektedir. Uzun yıllarda elde edilmiş deneyimlerle ortaya konulabilen pek çok kural ve tanım da sadeleştirme adı altında kaybolup yok olabilecektir. Taslak üzerinden somutlaştırmak gerekirse; eğitim çağında olup özel eğitime muhtaç olan bireylere sunulacak hizmetlere ilişkin kurallar, her bireye sunulması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili kurallarla aynı torbaya konulmaktadır. Bu yöntemle, işleyişe dair pek çok kural daha karmaşık hale gelmiştir. Yine yürürlükte olan yönetmeliklerle, yönetmelik taslağının tanımlar başlıklı 4. maddelerinin karşılaştırılması pek çok kuralın göz ardı edildiğini göstermektedir.

Bilim, her geçen gün farklı disiplinler yaratmaktadır. Kanımızca her iki düzenlemenin birleştirilmesi bunu da engelleyebilecektir.

Yönetmelik taslağı, yine kısa bir süre önce yayımlanan norm kadro yönetmeliği taslağıyla birlikte değerlendirildiğinde, Bakanlığın, gerek özel eğitim gerekse rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında en önemli görevleri üstlenen öğretmenlere yeterli önemi vermediğini göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, 2004/65 ve 2005/95 sayılı Genelgeleri uyarınca, rehber öğretmen gereksinimi, uzunca bir süredir ve anlaşılmaz biçimde, rehber öğretmenlerin birden fazla eğitim kurumunda görevlendirilmesi yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır. Yayımlanan araştırmaların sonucunda ulaşılan bilgiler bu uygulamanın verimli olmadığını, öğretmenlerin asıl kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki verimlerini de düşürdüğünü göstermektedir. Ancak yayımlanan taslaklarla bu sorunların giderilmesi yerine, eğitim kurumlarının rehber öğretmen gereksiniminin rakamlarla oynanarak giderilmeye çalışıldığını, bazı eğitim kurumlarının (okul öncesi eğitim kurumları gibi) bu hizmetlerin kapsamı dışına çıkarıldığını göstermektedir.

Yönetmelik taslağının ‘Tanımlar’ başlıklı 4 üncü maddesi, pek çok tanımı kapsam dışına bırakacak biçimde düzenlenmiştir. Örneğin taslakta rehber öğretmen (psikolojik danışman), psikolog, koordinatör psikolojik danışman, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, psikometrist gibi görevlilere ve bu görevlilerin görev tanımına, yine yetersizliklerin hiçbirinin tanımına yer verilmemiştir. Kanımızca yönetmeliğin bu maddesinin kapsamının genişletilmesi çok daha yararlı olacaktır.

Yine taslak yönetmelikte (md. 95), okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinlerinin, 657 sayılı Yasanın 99, 102,103 ve 104 üncü maddelerine göre düzenleneceği kurala bağlanmıştır. Oysa yürürlükten kaldırılan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinin ‘Çalışma Saatleri ve İzinler’ başlıklı 54 üncü maddesinde bu genel kuralla birlikte, Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma sürelerinin haftalık 30 iş saati olduğu, günlük çalışma saatlerinin eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini de diğer öğretmenler gibi kullanacakları kurala bağlanmıştı. Yönetmelik taslağındaki bu düzenleme, öğretmenlerin haklı olarak, çalışma sürelerinin arttırılmasına yönelik bir uygulamaya gidildiğini düşünmelerine yol açmaktadır.

Yine taslak yönetmelikte (md. 96) rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi sınavlar hariç sınav görevi verilemeyeceği, ayrıca ödül ve disiplin kurulunda üye olarak görevlendirilemeyeceği kurala bağlanmıştır. Öncelikle PDR öğretmenlerinin ödül ve disiplin kurulunda üye olarak görevlendirilmemelerini olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu düzenleme PDR öğretmenlerinin bağımsız biçimde çalışmalarına katkı sunacaktır. Yürürlükten kaldırılan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinin ‘Verilemeyecek Görevler’ başlıklı 55 inci maddesinde hiçbir sınavda görev verilmemesi ve rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemeyeceği açıkça kurala bağlanmıştı. Dolayısıyla taslağa da benzeri bir hüküm konulması, bu konudaki keyfi görevlendirmelerin önüne geçecektir. Yine aynı maddeye, PDR öğretmenlerinin görev yaptıkları okul/kurum dışında aynı anda başka bir kurum/okulda görevlendirilmelerinin önüne geçecek bir kural konulmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ